K A S V U T I L A

Tee tila. Ole tarkkaavainen. Anna kasvurauha.

Monipuolisia kehittämisen palveluja

Sari Autio

työnohjaaja STOry, fasilitaattori, TM,
vuorovaikutuskouluttaja, tietokirjailija, kognitiivinen lyhytterapeutti

"Kykyjen kehittäminen, valinnanmahdollisuuksien lisääminen, kahlehtivista tekijöistä vapautuminen. Siinä tavoitteeni työnohjaajana ja kouluttajana.”

Marko Autio

psykoterapeutti (Valvira, Kela), TM, perheneuvoja, vuorovaikutuskouluttaja

"Elämää voi ymmärtää taaksepäin, mutta elämme sitä eteenpäin."

Työnohjaus ja fasilitointi


Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.
Fasilitoinnissa työskentelyn tavoite määritellään selkeästi yhdessä jo etukäteen. Fasilitoinnin tavoitteena on tilanteesta riippuen tehdä prosesseja yhdessä näkyväksi, luoda yhteisiä käytänteitä tai visioida tulevaa.

Terapiapalvelut


Tarjoamme sekä kognitiivista lyhytterapiaa että yksilöpsykoterapiaa (Kelan tuella tai ilman). Lyhytterapiaan otetaan muita kuin Kela-asiakkaita ja siten se sopii erilaisissa elämäntilanteissa oman ajattelun ja tunteiden työstämiseen. Psykoterapiassa on käytössä sekä kognitiivinen että ratkaisukeskeinen viitekehys.

HyvinvointipalvelutToteutamme tilauksesta erilaisia ihmisten väliseen yhteistoimintaan ja hyvinvointiin liittyviä kursseja ja luentoja työyhteisöille. Tarjoamme myös psykoterapiapalveluja.

"Dialogi on keskustelua, jossa on ydin ja jossa ei valita puolta"