Luovia ratkaisuja

Monipuolisia palveluja

Työnohjaus

Työnohjauksessa pureudumme työstä nouseviin haasteisiin, jotka ovat esteenä työssä kehittymiseen tai siinä jaksamiseen. Ohjausta voidaan antaa niin yksilöille, työpareille kuin ryhmille. Ohjausprosessi voi lyhyimmillään pitää sisällään kuusi kokoontumiskertaa tai pisimmillään kestää kolme vuotta. Kokoontumisia on noin kerran kuussa ja ne ovat kestoltaan 60-90 minuuttia. Työnohjauksen tavoitteet sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Terapiapalvelut

Tarjoamme sekä kognitiivista lyhytterapiaa että integratiivista psykoterapiaa. Lyhytterapiaan otetaan muita kuin Kela-asiakkaita ja siten sopii erilaisissa elämäntilanteissa oman ajattelun ja tunteiden työstämiseen. Psykoterapiassa on käytössä sekä ratkaisukeskeiset että kognitiiviset menetelmät ja siten on luonteeltaan integratiivista.

Mentorointi ja fasilitointi

Mentorointi on luonteeltaan lyhytaikaista ja usein selkeästi tiettyihin työstä nouseviin teemoihin keskittyvää ja omaa toimintaa kehittävää ohjausta. Mentorointi kestää yleensä 4-8 kertaa ja ovat kestoltaan 60 minuuttia.

Fasilitoinnin tavoitteena on yhteisöjen yhteisen toiminnan arviointi ja tavoitteiden kirkastaminen. Fasilitoinnin kesto sovitaan asiakkaan kanssa erikseen 

Luennot ja kurssit

Ota yhteyttä, niin suunnittelemme tarpeitanne vastaavan luentotilaisuuden, koulutuksen, valmennuksen tai kurssin.
Koulutuksia tarjotaan esim. työhyvinvointiin liittyen (mm. tietoisuustaitojen hyödyntämisestä palautumisessa ja työssä jaksamisessa).


Valmiit vuorovaikutuksen kurssipakettimme: Toimiva vuorovaikutus (12h/2-3krt)
Toimiva koulu (24h/3-8krt)
 Toimiva perhe (24h/3-8krt)
 Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi (28-36h)