Kasvutila Oy

Kun uusi kasvaa, ei pidä hosua yhtään. Vaikka ei tietäisi, mikä on tulossa, kasvurauha on oltava.
Nyt ei ole aika arvioida eikä torjua. Tee vain tila. Ole tarkkaavainen. Kuuntele."
-Marja Kuparinen-

Kaiken kehittymisen perustana on dialogisuus ja moniäänisyys, joka vahvistaa oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta ja rohkeutta. Tältä pohjalta rakentuu yrityksemme toimintakulttuuri.

Kasvutila Oy:n syntysanat lausuttiin kesän 2015 kasvusadon ympäröimällä terassilla. Yritys kasvoi Sarin ja Markon unelmasta ja innostuksesta tukea yksilön kasvua sekä erilaisten ryhmien ja yhteisöjen yhteistoiminnan sujuvuutta. Rohkeutta toimintaan on antaneet havainnot siitä, miten omalla kokemuksella ja osaamisella voi auttaa ihmisiä eteenpäin.

Tapaa meidät

Olemme sitoutuneet auttamaan sinua

Sari ("hoksauttaja")

Olen työyhteisöjen toiminnan monipuolinen osaaja ja ohjaaja. Yhteistä erilaisille työyhteisöille on jatkuva muutos ja siitä nousevien haasteiden kohtaaminen. On kiinnostavaa ja inspiroivaa kuulla erilaisista työhön liittyvistä mahdollisuuksista, kipukohdista ja haasteista ja etsiä niihin yhdessä toimivia ja kestäviä ratkaisuja ja uusia toimintatapoja. Työnohjauksen ja terapian myötä löytyy uusia suuntia ja päästään kunkin omien voimavarojen äärelle. Ohjauksessa löytyy näkökulmia oman työotteen ja työyhteisön kehittämiseen. Työnohjauksissa ja koulutuksissa otteeni on dialoginen ja ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Kognitiivisena lyhytterapeuttina tarkastelen elämää hankaloittavien tunteiden ja ajatusten kenttää ja etsin kanssasi ratkaisuja, jotka lisäävät elämänlaatua.

työnohjaaja STOry, yhteistoimintakouluttaja, kognitiivinen lyhytterapeutti

Marko ("kannustaja")

Psykoterapeuttina etsin myötätuntoisesti ja yhdessä asiakkaan kanssa hänen hukassa olevia avaimiaan. Koska avaimet voivat löytyä vain asiakkaalta itseltään, annan tässä etsinnässä hänelle tilaa. Vaikka terapeutin tärkein työkalu on kuulevat korvat, en ole hiljainen terapeutti, vaan aktivoin asiakkaan pohdintaa uusia näkökulmia avaavalla ja voimavarakeskeisellä keskustelulla (ratkaisukeskeinen viitekehys) sekä ajatustottumuksia haastaen (kognitiivinen viitekehys), esim. harjoitteiden avulla, joita rohkaisen kokeilemaan turvallisessa ohjauksessani. Koulutusteni pohjalta työotteeni on integratiivinen eli huolehdin erityisesti niistä psykoterapiaprosessissa tutkitusti vaikuttavista tekijöistä, jotka myös löytyvät kaikista viitekehyksistä. Tämä auttaa myös harkitusti soveltamaan em. viitekehysten lisäksi perhe- ja pariterapeuttisia sekä vuorovaikutuksellisia näkökulmia, joihin olen perehtynyt perheneuvojana ja aiemmin kasvatustyössä. Olen luonteeltani rauhallinen ja pohdiskeleva. Olen myös huumorintajuinen, mutta käytän sitä maltilla ja asiakasta kunnioittaen.